استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات … تجدید؟

کد پارس نماد:۱۷۶۳۷۲۶
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۹
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۹
عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات … تجدید
شرح آگهی:
استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات … تجدید
واحد برگزار کننده استعلام: بیمارستان امام خمینی فلاورجان
موضوع استعلام: تجدید استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات و ملزومات پزشکی و یکبار مصرف بیماران سرپایی به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمین شرکت در استعلام: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ توزیع اسناد استعلام: از روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۴٫۱۷ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۸٫۴٫۲۰
محل توزیع اسناد استعلام:
۱- اصفهان – خیابان هزار جریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – ستاد مرکزی – ساختمان شماره ۳ – طبقه اول – کمیسیون مناقصات – اتاق ۲۰۲
۲- فلاورجان بلوار بسیج بیمارستان امام خمینی واحد دبیرخانه

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۴٫۲۴

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۴٫۲۵ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مدیریت بیمارستان

آدرس و تلفن :اصفهان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸/۴/۱۹
تصویر آگهی :
2021_44144524-d312-4d62-9d6d-1a33943947bf_576x576