استعلام واگذاری محل داروخانه؟

 2012_05b2ccc5-c5e5-49fe-bed7-12769e1f0291_576x576
کد پارس نماد:۱۶۵۵۰۴۰
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۳۰
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۳۰
عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل داروخانه
شرح آگهی:

واحد برگزار کننده استعلام: مرکز بهداشت شماره دو اصفهان
موضوع استعلام: استعلام واگذاری محل داروخانه مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی مهربد بهارستان به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمين شركت در استعلام:فيش واريزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاريخ توزيع اسناد استعلام:از روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۲٫۳۰ الی روز پنجشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲
محل توزيع اسناد استعلام:
۱-  اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-ستاد مرکزی-ساختمان شماره ۳- طبقه اول- واحد کمیسیون مناقصات- اتاق ۲۰۲
۲- اصفهان –خیابان فیض- نبش چهارراه شیخ مفید- مرکز بهداشت شماره دو اصفهان-  واحد دبیرخانه
آخرين مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۳٫۷
زمان و محل بازگشایي پيشنهادهای رسيده: روز چهارشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۸ راٌس ساعت ۹ صبح در دفتر مدیریت مرکز

آدرس و تلفن :اصفهان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸/۲/۳۰