استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر و ثبت نسخ؟
کد پارس نماد:۱۸۰۶۷۲۷
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۸
عنوان آگهی: استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر و ثبت نسخ
شرح آگهی:

استعلام, استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر و ثبت نسخ

واحد برگزار کننده استعلام : شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر
موضوع استعلام:  استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر و ثبت نسخ
مبلغ تضمین شرکت در استعلام:  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمین شرکت در استعلام: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ توزیع اسناد استعلام: از روز شنبه مورخ ۹۸٫۰۵٫۰۵ لغایت روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۰۵٫۰۸
محل توزیع اسناد استعلام:
۱- اصفهان ـ خیابان هزار جریب ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ ستاد مرکزی ساختمان شماره ۳ ـ طبقه اول ـ واحد کمیسیون مناقصات اتاق ۲۰۲
۲-  خمینی شهر، میدان آزادی خیابان شهید رجایی شبکه بهداشت و درمان واحد دبیرخانه
آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری: تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ ۹۸٫۰۵٫۱۲
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۰۵٫۱۳ راس ساعت ۱۲ در دفتر مدیریت شبکه
آدرس و تلفن :اصفهان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۰۵٫۰۸
تصویر آگهی :
2026_c2a796f3-3f45-47bc-9b78-73fe5a0a1184_576x576