استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه ؟

 2017_ab41841e-8601-417e-b832-cd9544f93413_576x576
کد پارس نماد:۱۶۹۷۸۶۰
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۰
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۲
عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه
شرح آگهی:

استعلام , استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه 

استعلام ؟
واحد برگزار کننده: واحدهای تابعه مستقر در پردیس دانشگاه
موضوع استعلام : استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه
تاریخ توزیع اسناد استعلام : از روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۰ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۲
محل توزیع اسناد استعلام:
۱-اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره ۳- طبقه اول-واحد کمیسیون مناقصات- اتاق ۲۰۲
واحدهای تابعه مستقر در پردیس دانشگاه
آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری به دبیرخانه واحد استعلام گزار: : پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۶
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده : روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۷ راس ساعت ۱۰ صبح در مدیریت استعلام گزار

آدرس و تلفن :اصفهان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۲۲