استعلام واگذاری فضای فیزیکی مازاد به صورت اجاره؟

کد پارس نماد:۱۷۹۲۸۹۹
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۱
عنوان آگهی:استعلام واگذاری فضای فیزیکی مازاد به صورت اجاره
شرح آگهی:
واحد برگزار کننده استعلام شبکه بهداشت و درمان دهاقان
موضوع استعلام: استعلام واگذاری فضای فیزیکی مازاد به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمین شرکت در استعلام فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی
تاریخ توزیع اسناد استعلام: از روز دوشنبه ۹۸٫۴٫۳۱ تا پنجشنبه ۹۸٫۵٫۳
محل توزیع اسناد استعلام
۲٫اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-ستاد مرکزی-ساختمان شماره ۳- واحد کمیسیون مناقصات- اتاق ۲۰۲
دهاقان خیابان معلم فلکه مهر مادری شبکه بهداشت و درمان امور اداری
آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری : پایان وقت اداری روز ۲شنبه ۹۸٫۵٫۰۷
زمان ومحل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز ۳شنبه مورخ ۹۸٫۵٫۰۸ راس ساعت ۱۰صبح در دفتر مدیریت مرکز
آدرس و تلفن :اصفهان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۵٫۱
تصویر آگهی :
2057_1ab75b20-f2e1-40fa-86bf-b8704dfa06aa_576x576