واگذاری دو قطعه زمین تنیس ؟
استان:سمنان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۳۰
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۳۰
عنوان آگهی:استعلام واگذاری دو قطعه زمین تنیس
شرح آگهی:

استعلام بها ، استعلام واگذاری دو قطعه زمین تنیس 
فرم استعلام بها ؟
دانشگاه علوم پزشکی شاهررود در نظر دارد تعداد دو قطعه زمین تنیس خود را بصورت قرارداد اجاره و با شرایط زیر به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان می توانند نسبت به اعلام مبلغ پیشنهادی بشرح زیر و حداکثر تا ساعت ۹ صبح شنبه مورخ ۹۸٫۴٫۱ اقدام نموده و به واحد تدارکات معاونت توسعه واقع در ستاختمان البرز دانشگاه تحویل نمایند
– آماده سازی اولیه زمین های مذکور شامل زیرسازی، خاکریزی، تسطیح، غلطک زدن و سایر اقدامات لازم برابر استاندارد و همچنین نگهداشت زمین ها در طی مدت قرارداد به عهده موجر خواهد بود
– موجر موظف است نسبت به بکارگیری مربیان رسمی و صلاحیت دار در کلاس های آموزشی اقدام نماید
– موجر می بایست نسبت به برگزاری جلسات آموزشی جهت کارکنان دانشگاه و خانواده هایشان همچنین دانشجویان برابر معرفی نامه صادره از طرف دانشگاه و به ازای هر ساعت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال اقدام نماید . جلسات آموزشی حداکثر ۴ نفره باشد
– موجر موظف است نسبت به در اختیار گذاشتن زمین جهت استفاده کارکنان دانشگاه و خانواده هایشان به ازای هر ساعت ۱۵۰۰۰۰ ریال اقدام نماید
– تهیه توپ و راکت در طی جلسات آموزشی یا تمرینی به عهده موجر خواهد بود
– موجر می بایست نسبت به رعایت مقررات و نحوه استفاده از زمین ها براساس شیوه نامه ای که توسط معاونت توسعه دانشگاه ندوین و به امضای موجر می رسد فعالیت نماید.
قیمت پیشنهادی براساس شرایط فوق ماهیانه ………………. ریال

آدرس و تلفن :سمنان, سمنان
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۳۰
2039_5d6cdc31-24a3-4d80-8e82-1071a45c7cae_576x576