استعلام واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان ؟

کد پارس نماد:۱۶۳۵۱۷۴
استان:فارس
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۱
عنوان آگهی:استعلام واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان

شرح آگهی:

عنوان: واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان – بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب
شماره ۱۳۹۸۱۰۳
نوع برگزاری: فراخوان استعلام
واحد: بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب
محل انجام: بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب
تاریخ توزیع اسناد از ۹۸٫۲٫۱۷ ساعت ۸ لغایت ۹۸٫۲٫۲۴ ساعت ۱۴
تاریخ اعاده اسناد: از۹۸٫۲٫۱۷ ساعت ۸ لغایت ۹۸٫۲٫۲۴ ساعت ۱۴

آدرس و تلفن :فارس, فارس, –

منبع آگهی :سایت ۹۸٫۲٫۲۱2002_8f235584-57c8-4ffa-abbb-4d3d031d12c6_576x576