استعلام موادشوینده…؟

کد پارس نماد:۱۷۶۰۵۴۹
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۵۵۰۰۰۰۱۴۱
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۸
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۸
عنوان آگهی:استعلام موادشوینده…
شرح آگهی:

استعلام موادشوینده…
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۵۵۰۰۰۰۱۴۱
نام دستگاه خریدار:بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
شرح کلی نیاز: موادشوینده…
گروه کالا: محصولات شیمیائی
مشخصات کالای مورد نیاز: موادشوینده وکیسه زباله
توضیحات خریدارتسویه حساب ۶ماهه
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, تهران
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :
1760549_1298030550000141_0eff3275-89af-4f6c-a9f6-1a797895f106_576x576