استعلام سیم کارت اعتباری معمولی ایرانسل با قابلیت تلفن صحبت کردن تماس داخلی ،بدون دسترسی اینترنت با شبکه مجازی(APN) و دو ترابایت اعتبار اولیه؟

کد پارس نماد:۱۷۹۰۱۳۳
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۳۴
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۳۱
عنوان آگهی:استعلام سیم کارت اعتباری معمولی ایرانسل با قابلیت تلفن صحبت کردن تماس داخلی ،بدون دسترسی اینترنت با شبکه مجازی(APN) و دو ترابایت اعتبار اولیه
شرح آگهی:

استعلام سیم کارت اعتباری معمولی ایرانسل با قابلیت تلفن صحبت کردن تماس داخلی ،بدون دسترسی اینترنت با شبکه مجازی(APN) و دو ترابایت اعتبار اولیه
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۳۴
نام دستگاه خریدار:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شرح کلی نیاز: سیم کارت اعتباری معمولی ایرانسل با قابلیت تلفن صحبت کردن تماس داخلی ،بدون دسترسی اینترنت با شبکه مجازی(APN) و دو ترابایت اعتبار اولیه
گروه کالا: ارتباطی و مخابراتی
مشخصات کالای مورد نیاز: سیم کارت اعتباری معمولی ایرانسل با قابلیت تلفن صحبت کردن تماس داخلی ،بدون دسترسی اینترنت با شبکه مجازی(APN) و دو ترابایت اعتبار اولیه
توضیحات خریدارسیم کارت اعتباری معمولی ایرانسل با قابلیت تلفن صحبت کردن تماس داخلی ،بدون دسترسی اینترنت با شبکه مجازی(APN) و دو ترابایت اعتبار اولیه
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, تهران
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :1790133_1298000001000034_14ceb8a7-fa07-4c58-9305-c91770ae19a9_576x576