استعلام سیستم کامپیوتر desktop؟

کد پارس نماد:۱۷۷۱۷۲۹
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۹۰۰۴۴۰۰۰۰۰۸
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۳
عنوان آگهی:استعلام سیستم کامپیوتر desktop
شرح آگهی:

استعلام سیستم کامپیوتر desktop
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۹۰۰۴۴۰۰۰۰۰۸
نام دستگاه خریدار:معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شرح کلی نیاز: سیستم کامپیوتر desktop
گروه کالا: کامپیوتر و فناوری اطلاعات-سخت افزار
مشخصات کالای مورد نیاز: سیستم کامپیوتر desktop طبق لیست پیوست
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, کرمانشاه
منبع آگهی :سایت