ستعلام سم جهت سمپاشی جایگاه نگاهداری دام؟

سمپاشی ساختمان و طعمه گذاری

کد پارس نماد:۱۷۵۱۲۵۵
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۰۳۰۲۳۰۰۰۲۲۵
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۵
عنوان آگهی:استعلام سم جهت سمپاشی جایگاه نگاهداری دام
شرح آگهی:

استعلام سم جهت سمپاشی جایگاه نگاهداری دام
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۰۳۰۲۳۰۰۰۲۲۵
نام دستگاه خریدار:سازمان دامپزشکی کشور
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شرح کلی نیاز: سم جهت سمپاشی جایگاه نگاهداری دام
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: مشخصات به پیوست – پیش فاکتور با مشخصات کامل در پیوست قید شود
توضیحات خریدارحمل با فروشنده – در صورت وجود کالای ایرانی از پیشنهاد کالای خارجی معذوریم – تنظیم سند مالی بعد از تایید کارشتاس مربوطه تحویل درب انبار سازمان واقع در اتوبان کرج
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, تهران
منبع آگهی :سایت