استعلام سفتی باکس ۵لیتری ؟

کد پارس نماد:۱۶۷۳۱۶۱
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۵۵۰۰۰۰۰۸۸
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۸
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۸
عنوان آگهی:استعلام سفتی باکس ۵لیتری
شرح آگهی:

شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۵۵۰۰۰۰۰۸۸
نام دستگاه خریدار:بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
شرح کلی نیاز: سفتی باکس ۵لیتری
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: سفتی باکس ۵لیتری
توضیحات خریدارپرداخت ۶ ماهه
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, تهران
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :استعلام سفتی باکس 5لیتری