استعلام سرویس ،نگهداری وتعمیرات ۱۰دستگاه سردخانه شامل(۸دستگاه بالای صفرو۲دستگاه زیرصفر وتجهیزات جانبی .هردستگاه سردخانه؟

1716088_1198000001000168_3b4a3a42-0ccc-4661-8982-7610a7a4c172_576x576

مناقصه گزار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیکد پارس نماد:۱۷۱۶۰۸۸استان:تهرانشماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۶۸تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۳۰تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۳۰عنوان آگهی:استعلام سرویس ،نگهداری وتعمیرات ۱۰دستگاه سردخانه شامل(۸دستگاه بالای صفرو۲دستگاه زیرصفر وتجهیزات جانبی .هردستگاه سردخانه
شرح آگهی:
استعلام سرویس ،نگهداری وتعمیرات ۱۰دستگاه سردخانه شامل(۸دستگاه بالای صفرو۲دستگاه زیرصفر وتجهیزات جانبی .هردستگاه سردخانه
شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۶۸
نام دستگاه خریدار:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرح کلی نیاز: سرویس ،نگهداری وتعمیرات ۱۰دستگاه سردخانه شامل(۸دستگاه بالای صفرو۲دستگاه زیرصفر وتجهیزات جانبی .هردستگاه سردخانه
توضیحات خریدارشامل (۲دستگاه کمپرسور،۲دستگاه کندانسور،۲دستگاه اواپرتورو۲دستگاه تابلوبرق می باشد) وکاربرای ۳ ماه می باشد
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید
آدرس و تلفن :تهران, تهران
منبع آگهی :سایت
اخبار مناقصه, سایت ملی مناقصات الکترونیکی کشور, پایگاه ملی مناقصات الکترونیکی کشور

مناقصات