استعلام دی سی شوک نیهون کودن؟

کد پارس نماد:۱۶۶۱۸۶۷
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۰۸۴۰۰۰۱۷۶
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۲
عنوان آگهی:استعلام دی سی شوک نیهون کودن
شرح آگهی:

شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۰۸۴۰۰۰۱۷۶
نام دستگاه خریدار:بیمارستان شهید رجایی گچساران
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شرح کلی نیاز: دی سی شوک نیهون کودن
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: دی سی شوک نیهون کودن
توضیحات خریدارغیر نقدی
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, گچساران

منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :