ستعلام دمیار کودک؟

کد پارس نماد:۱۶۹۲۰۲۴
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۹۰۸۴۲۰۰۰۰۳۴
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۰
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۰
عنوان آگهی:استعلام دمیار کودک
شرح آگهی:

استعلام دمیار کودک
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۹۰۸۴۲۰۰۰۰۳۴
نام دستگاه خریدار:داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی فارس
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
شرح کلی نیاز: دمیار کودک
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, شیراز
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :1692024_1298090842000034_87e2b1f7-284e-4e1f-8819-28d5b957a243_576x576