استعلام دستگاه بلادگز(BLOOD GAS ANALYZER ) کارتریجی ۴۳ پارامتر R500 ؟

کد پارس نماد:۱۷۲۲۱۲۴
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۰۰۳۱۲۰۰۰۰۱۳
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۲
عنوان آگهی:استعلام دستگاه بلادگز(BLOOD GAS ANALYZER ) کارتریجی ۴۳ پارامتر R500
شرح آگهی:

استعلام دستگاه بلادگز(BLOOD GAS ANALYZER ) کارتریجی ۴۳ پارامتر R500 
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۰۰۳۱۲۰۰۰۰۱۳
نام دستگاه خریدار:مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شرح کلی نیاز: دستگاه بلادگز(BLOOD GAS ANALYZER ) کارتریجی ۴۳ پارامتر R500
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: دستگاه بلادگز(BLOOD GAS ANALYZER ) کارتریجی ۴۳ پارامتر R500
توضیحات خریدارتامین کننده عضو IMED باشد پرداخت از طریق اوراق خزانه
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, اراک

منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی 1722124_1298000312000013_c09032cd-177b-48b3-a276-cf9100f70606_576x576