استعلام تورنیکت خون گیری گارو ؟

کد پارس نماد:۱۷۸۷۹۹۵
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۶۸۶۰۰۰۹۸۰
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۳۰
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۳۰
عنوان آگهی:استعلام تورنیکت خون گیری گارو
شرح آگهی:

استعلام تورنیکت خون گیری گارو 
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۶۸۶۰۰۰۹۸۰
نام دستگاه خریدار:مرکز آموزشی درمانی نمازی
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
شرح کلی نیاز: تورنیکت خون گیری گارو
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: تورنیکت خون گیری گارو
توضیحات خریدارتورنیکت خون گیری گارو
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, شیراز
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :
1785569_1198000001000250_5af6a2bf-19f7-4e49-b279-4efa10f282e9_576x576