استعلام تلویزیون ایرانی ۵۰ اینچ . به همراه متعلقات . ایران کد به علت تشابه اسمی می باشد . طبق لیست پیوست؟

کد پارس نماد:۱۷۸۵۵۶۹
استان:تهران
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۰۰۱۰۰۰۲۵۰
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۹
عنوان آگهی:استعلام تلویزیون ایرانی ۵۰ اینچ . به همراه متعلقات . ایران کد به علت تشابه اسمی می باشد . طبق لیست پیوست
شرح آگهی:

استعلام تلویزیون ایرانی ۵۰ اینچ . به همراه متعلقات . ایران کد به علت تشابه اسمی می باشد . طبق لیست پیوست
شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۰۰۰۱۰۰۰۲۵۰
نام دستگاه خریدار:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرح کلی نیاز: تلویزیون ایرانی ۵۰ اینچ . به همراه متعلقات . ایران کد به علت تشابه اسمی می باشد . طبق لیست پیوست
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :تهران, تهران
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی : 
1785569_1198000001000250_5af6a2bf-19f7-4e49-b279-4efa10f282e9_576x576