استعلام اسپیرومتر کمک تنفسی جهت مراقبت بیماران بعد از جراحی قلب به تعداد ۳۰۰ عدد؟

مناقصه گزار: 

بیمارستان امام علی

کد پارس نماد:۱۷۸۲۶۳۲
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۳۲۹۰۰۰۱۳۱
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۷
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۷
عنوان آگهی:استعلام اسپیرومتر کمک تنفسی جهت مراقبت بیماران بعد از جراحی قلب به تعداد ۳۰۰ عدد
شرح آگهی:1782632_1298030329000131_5794a679-629b-4a56-95d7-302fb4e42062_576x576

استعلام اسپیرومتر کمک تنفسی جهت مراقبت بیماران بعد از جراحی قلب به تعداد ۳۰۰ عدد
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۳۲۹۰۰۰۱۳۱
نام دستگاه خریدار:بیمارستان امام علی
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شرح کلی نیاز: اسپیرومتر کمک تنفسی جهت مراقبت بیماران بعد از جراحی قلب به تعداد ۳۰۰ عدد
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
توضیحات خریدارپرداخت توسط معاونت غذا ودارو صورت می گیرد وعدم کیفیت عودت خواهد شد
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, کرمانشاه
منبع آگهی :سایت