استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود؟

کد پارس نماد:۱۶۵۹۱۸۲
استان:آذربایجان غربی
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۸
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۱
عنوان آگهی:استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود
شرح آگهی:

شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۸
نام دستگاه خریدار:دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

شرح کلی نیاز: اجاره مغازه تجاری فایل پیوستی مطالعه شود
توضیحات خریداراجاره مغازه تجاری فایل پیوستی مطالعه شود
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :آذربایجان غربی, ارومیه

منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :1659182_1198000207000018_132c80d9-3112-438a-894f-1c96af418ca4_576x576