استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود؟

کد پارس نماد:۱۶۷۶۲۵۶
استان:آذربایجان غربی
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۹
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۱
عنوان آگهی:استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود
شرح آگهی:

استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود
شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۹
نام دستگاه خریدار:دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

شرح کلی نیاز: اجاره مغازه تجاری فایل پیوستی مطالعه شود
توضیحات خریداراجاره مغازه تجاری فایل پیوستی مطالعه شود
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :آذربایجان غربی, ارومیه
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود