مزایده اجاره محل جهت ارایه خدمات تزریقات و پانسمان ؟

کد پارس نماد:۱۶۶۰۴۱۲
استان:خراسان رضوی
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۱
عنوان آگهی:مزایده اجاره محل جهت ارایه خدمات تزریقات و پانسمان
شرح آگهی:
مزایده اجاره محل جهت ارایه خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستانهای حشمتیه و واسعه
نام دستگاه واگذار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
نشانی دستگاه واگذار کننده: سبزوار- خ سید جمال الدین اسدآبادی- جنب باغ ملی- ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مبلغ ، نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مزایده مجموعا مبلغ شصت میلیون ریال ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای هر دو بیمارستان می باشد
محل دریافت اسناد وتحویل پیشنهادها: سبزوار- خ اسدآبادی- جنب بیمارستان حشمتیه- ستاد مرکزی دانشگاه- طبقه همکف دبیرخانه و یا از طریق مراجعه به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی WWW.MEDSAB.AC.IR
زمان دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی لغایت روز شنبه مورخ ۹۸٫۳٫۴ می باشد
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
آدرس و تلفن :خراسان رضوی, –
منبع آگهی :سایت۹۸٫۳٫۱

مزایده ، مزایده اجاره محل جهت ارایه خدمات تزریقات و پانسمان