اجاره فضای بیمارستان ولایت جهت ایجاد بوفه؟

کد پارس نماد:۱۷۰۹۹۲۰
استان:
شماره آگهی:۳۲۰۵۴۶۸
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۸
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۸
عنوان آگهی:اجاره فضای بیمارستان ولایت جهت ایجاد بوفه
شرح آگهی:
کد فراخوان
۳,۲۰۵,۴۶۸ – سه میلیون و دویست و پنج هزار و چهارصد و شصت و هشت
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ – بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
تعداد دفعات بازدید
۰ – صفر
نوع انتشار
فراخوان
نوع فراخوان
مزایده
حوزه فعالیت فراخوان   امور سازندگان
   سایر
نوع برگزاری
یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی
ریال
برآورد مالی
۰
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
سایر رسانه ها _ پیام
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ – بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
بین المللی است
احتمال تمدید مهلت دارد
لغو شده
تجدید شده
تاریخ بازگشایی پاکات
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ – بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت ارسال پیشنهاد
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ – بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت دریافت اسناد
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ – بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
تاریخ اعتبار پیشنهاد
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ – بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
کشور | استان | شهر
– –
موضوع
اجاره فضای بیمارستان ولایت جهت ایجاد بوفه
دستگاه مناقصه گزار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان
محل دریافت اسناد
www.setadiran.ir
طبقه بندی موضوعی   پیمانکاری راه-ابنیه-تاسیسات
   سایر
   مواد غذایی
توضیحات
۰۲۳۳۳۴۴۱۰۲۲ داخلی ۲۰۵۰
آدرس و تلفن :
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :1709920_3205468_ac4dedde-2460-4074-b004-122b0814caf1_576x576