در راستاي سياستهاي وزارت راه وشهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادي از واحدهاي خدماتي (مطب) و تجاري را با قيمت كارشناسي روز و مشخصات و شرايط ذيل در شهر اردبيل واگذار نمايد.
متن کامل آگهی مندرج در روزنامه تجارت مورخ ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. همچنین حداکثر تا ۱۰ روز بعد از چاپ آگهی می توانید پس از مطالعه متن کامل آگهی به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل مراجعه نمایید.
مزایده-پزشکان-اردبیل (۱)29-1-4_2268