استعلام ستcrrt؟

کد پارس نماد:۱۶۸۶۳۲۷
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۶۸۶۰۰۰۶۲۵
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۸
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۸
عنوان آگهی:استعلام ستcrrt
شرح آگهی:

استعلام ستcrrt
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۶۸۶۰۰۰۶۲۵
نام دستگاه خریدار:مرکز آموزشی درمانی نمازی
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
شرح کلی نیاز: ستcrrt
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: ستcrrt با فیلتر
توضیحات خریدارتسویه بصورت ۳ ماهه
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, شیراز

منبع آگهی :سایتاستعلام ستcrrt
تصویر آگهی :